Ngoài lề 1 chút. Nhưng đây là phút giây lịch sử nhất của bóng đá Việt Nam, tràn ngập hạnh phúc. Chúc aem lái xe tuần mới vững tay lái. Việt Nam, Việt Nam. Sang năm là dc dự cúp Thế Giới lứa tuổi

Ngoài lề 1 chút. Nhưng đây là phút giây lịch sử nhất của bóng đá Việt Nam, tràn ngập hạnh phúc. Chúc aem lái xe tuần mới vững tay lái. Việt Nam, Việt Nam. Sang năm là dc dự cúp Thế Giới lứa tuổi