Tại tòa tháp Bitexco-một “biểu tượng thì hiện đại’ của Sài Gòn hoa lệ đang xảy ra tình trạng ngập, dột(!) nước chảy lênh láng dưới sảnh chả khác nhà lá miệt vườn. Người dân có mặt tại đó ho

Tại tòa tháp Bitexco-một “biểu tượng thì hiện đại’ của Sài Gòn hoa lệ đang xảy ra tình trạng ngập, dột(!) nước chảy lênh láng dưới sảnh chả khác nhà lá miệt vườn. Người dân có mặt tại đó hoảng sợ…Bảo vệ cấm tiệt không cho quay phim, ghi hình…( mượn tạm hình của ĐN phát).
Phóng viên VTC8 của chúng tôi vừa có mặt tại Tòa tháp nổi tiếng này để ngày mai có những hình ảnh độc đáo gửi đến quý vị khán giả vào lúc 18h25 trên sóng VTC8-VIEW TV.

LX: Tùng Lâm